Jak volit

 

 

To nejlepší pro Olomouc 

Kdy se bude volit?

V pátek 23. a v sobotu 24. září

V pátek se volí od 14:00 do 22:00, v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin

Kdo může volit?

Občan ČR, který nejpozději do 24. září 2022 dovrší věk 18 let. Každý volič hlasuje osobně a jeho zastoupení není přípustné.

Co budete potřebovat?

Stačí přinést doklad totožnosti, tedy občanský průkaz nebo cestovní pas. Musí být platný, proto je dobré dopředu zkontrolovat jeho platnost.

Když zapomenu hlasovací lístky?

Požádáte volební komisi o novou sadu hlasovacích lístků. Komise zároveň všem voličům vydá prázdnou obálku, do které hlasovací lístek vloží.

Když k volbám nemohu přijít?

Za voliči, kteří se nemohou dostavit osobně ze závažných, zejména zdravotních důvodů přijde volební komise s volební schránkou.

Volič požádá obecní úřad před nebo i v průběhu voleb i okrskovou volební komisi. Tento způsob hlasování je možný pouze na území ČR.

Volební lístky: Jak probíhá úprava a křížkování

  • Označit křížkem jednu volební stranu– takto hlasujete pro kandidáty dané strany v pořadí, v jakém jsou uvedeni na hlasovacím lístku. (doporučujeme)
  • Označit křížkem vybrané kandidáty z kterékoliv volební strany – maximálně můžete rozdat tolik křížků, kolik je členů zastupitelstva. Máte možnost kombinovat kandidáty z libovolných stran. Volební lístek se stává neplatným, pokud označíte více kandidátů, než kolik se volí členů do zastupitelstva (45)
  • Propojit oba výše uvedené způsoby – přednostně získají hlasy jednotliví kandidáti označeni křížkem. Hlasy zbývající do počtu členů zastupitelstva se přiřadí kandidátům strany, kterou jste zakřížkovali, a to dle jejich pořadí na hlasovacím lístku.

 

 

Naší volbou získáte lepší město

www.spdtrikolora2022.cz

www.spd.cz

www.spdolomouc.cz